معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری

Deputy of Technology, Research and Edjucation

مدیریت تحقیق و فن آوری

Research and Technology management

اهداف و چشم اندازها

Purposes and landscape

درباره ی ما

About us

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

Central Research laboratory

واحد فناوری سلامت

Health Technology unit

طرح های تحقیقاتی

Research Projects

واحد علم سنجی

Scientometrics unit

کتابخانه مرکزی

Central library

کمیته تحقیقات دانشجویی

Student Research committee

کمیته اخلاق

Morality  committee

کارگاه های آموزشی

Edjucational workshop

همایش-کنگره ها

Conference-congress

فرم ها و آیین نامه ها

Forms and Bylaws

واحد انتشارات

Publication center

فرصت های مطالعاتی

Sabbatical leavesیا Research opportunity

چارت سازمانی

Organizational chart

مراکز تحقیقاتی

Research centers

چارت سازمانی

Organizational chart

 

.....................................................................................................................................................

ادرس سازمانی

Affiliation

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

Deputy of Research and Technology of Health ministry

بنیاد ملی نخبگان

National Elite Foundation

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

Health research synopsisیا

Database of Health Reseach in Iran

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه دزفول

Health Reseach synopsis of Dezful university

صندوق نواوری و شکوفایی

The Innovation and prosperity fund

کتابخانه دیجیتال

Digital library

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

Faculty member of scientometrics system

سامانه منبع یاب

Source tracker system

سامانه پژوهان

Pazhoohan system

سامانه فهرست مجلات معتبر

Valid journal system

سامانه فهرست مجلات نامعتبر

Invalid journal system

منابع الکترونیک با دسترسی ازاد

Electronic Resources with open access

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

University publication management system(MEDAD)

اداره کنب و انتشارات

Books and publication office

سامانه

System

 

 

...................................................................................................................................................

هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی                      Seventh  national congress of obesity prevention and treatment

برنامه برگزاری کارگاه های شهریور و مهرماه 98

Workshops schedule in August and October  2019

دعوتنامه ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

معاونت های توسعه مدیریت و منابع، درمان، غذا و دارو، آموزش و تحقیقات

Invitation of sixth professional congress and third International congress of build a hospital and resourse management and equipment

 Deputy of resource and management development, treatment, food and drug, education and research

تشکیل کمیته ارزیابی پاداش و امتیازات مقالات

Convocation of reward assessment committee and scores of articles

برگزاری جلسه کمیته اخلاق 38

Convocation of ethics committee meeting 38

 

برگزاری جلسه کمیته اخلاق

Convocation of ethics committee meeting

انتخاب دانشجوی پزوهشگر نمونه مطابق بند ک

Selection of the best researcher student according to k section

کارگاه آموزشی ارزشیابی سوالات آزمون

Educational workshop for test question assessment

برگزاری جلسه ارزیابی خطر(پدافند غیر عامل)

Convocation of hazard assessment session(passive defence)

فراخوان انتخاب دانشجویان پژوهشگران برجسته موضوع بند ک

Call for selection of eminent researcher students according to k section