معاون آموزشی ،تحقیقات و فناوری 

جناب آقای دکتر جواد موذن

میزان تحصیلات: متخصص عفونی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:   dr.moazen@yahoo.com

 

شماره تماس مدیریت  :  42429533-061 

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول